Zarząd Orkiestry


Marian Maliński – Burmistrz Płotów – Honorowy Patron Orkiestry

Maliński Marian

Pan Marian Maliński objął funkcję Burmistrza Miasta Płoty w 1994 roku. W historii Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP w Płotach zapisał się jako jej współtwórca i wielki zwolennik. Od momentu powstania Orkiestry pełni zaszczytną funkcję jej Patrona Honorowego. Zawsze dba o zapewnienie środków finansowych dla Orkiestry i wspiera jej działania. Wśród wielu pasji Burmistrza można wyróżnić zamiłowanie do muzyki rozrywkowej. Ponadto znany jest ze swojej troski o rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Swą opieką otacza również seniorów poprzez wspieranie Klubu Seniora. Podsumowując - właściwy człowiek na właściwym miejscu.


Gródecki Franciszek - Prezes Zarządu Orkiestry

Gródecki Franciszek

Pan Franciszek Gródecki od ponad 20 lat funkcjonuje w strukturach Ochotniczych Straży Pożarnych, obejmując funkcje Prezesa OSP w Płotach i Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Gryficac a także Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego OSP w Szczecinie. W historii Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP w Płotach zapisał się jako jej pomysłodawca i założyciel. Od momentu powstania Orkiestry pełni funkcję Prezesa Zarządu Orkiestry. Pan Franciszek Gródecki interesuje się muzyką, sportem oraz pożarnictwem. Jest doskonałym organizatorem i logistykiem.


Kudełka Helena - Wiceprezes Zarządu Orkiestry

Kudełka Helena

Pani Helena Kudełka jest świetnym pedagogiem z wieloletnim stażem pracy. Pełni ważna rolę w życiu kulturalnym naszego Miasta. W historii Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP w Płotach zapisała się jako jej współzałożycielka. Od początku istnienia zespołu pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Orkiestry. Pani Helena Kudełka charakteryzuje się wybitnymi zdolnościami organizacyjnymi i marketingowymi. Odnosi wielkie sukcesy w pozyskiwaniu sponsorów dla Orkiestry.


Bajkowski Ryszard - Członek Zarządu Orkiestry

Bajkowski Ryszard

Pan Ryszard Bajkowski pełni funkcję Gminnego Komendanta OSP w Gminie Płoty. Jest członkiem Zarządu Orkiestry od dnia jej powstania. Orkiestra zawsze może liczyć na Jego pomoc, szczególnie podczas organizacji koncertów i festiwali. Znany jest również jako wychowawca młodego pokolenia adeptów sztuki pożarniczej, doskonały organizator i szkoleniowiec. Interesuje się wędkarstwem i rybactwem morskim.